Elf's Treehouse -> Archives -> 2007 -> August

Mer Forbrukerklager

2007-08-22 11:09:10 - 2 comments    |     Archives

Jeg fikk telefon fra Hi-Fi Center Kjeden Ålesund i dag, fredag 24. august 2007 klokken 09.10, om at de har tatt den voksne og servicevnnlige avgjørelsen om at de tar regningen. Saken løste seg til slutt. Synd jeg ikke kan gi samme skussmål til Neby Hi Fi Concept AS...

Saken er enda mer oppdatert pr 23.08.2007 klokken 21.51.
Viser til hyggelig telefonsamtale i går, tirsdag 21. august, angående min Marantz-forsterker som i juli i år ble sendt inn til reparasjon etter at det tok fyr i den. Jeg vil gjerne at dere enten videresender denne eposten til verkstedet, evt tar dette opp med dem pr telefon.

Jeg ble i går fortalt at leverandøren mener at grunnen til feilen skyldes at forsterkeren fikk inn for mye spenning fra noe som var koblet til den, og at problemet ikke skyldes produksjonsfeil. Etter å ha undersøkt både hos andre leverandører av slikt hi-fi utstyr, elektrobutikker, min strømleverandør og forbrukerrådet, må jeg si at leverandøren av min forsterker har en særdeles svak sak. Påstanden om at dette var spenning som hadde bygget seg opp over lang tid er rett og slett feil. Jeg slo forsterkeren på for første gang på to uker da dette skjedde. Forsterkeren var i disse to ukene fullstendig avslått, og stod heller ikke i standybmodus. Påstår verkstedet virkelig at forsterkeren står og bygger opp spenning mens forsterkeren er avslått? Er en slik spenningsøkning virkelig ikke en produksjonsfeil?

Jeg vil derfor be om å få en grundig dokumentasjon om følgende:

- Hvilken inngang har bak på forsterkeren har denne spenningen kommet fra
- Konkret hva skjedde inne i forsterkeren og hvilke deler røk på grunn av denne spenningsøkningen.

Forsterkeren er bare litt over to år gammel, og etter kjøpsloven har jeg inntil fem års reklamasjonsrett. Ifølge nevnte lov er det også leverandøren som har bevisbyrden i slike saker. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at ingen av komponentene som er koblet til forsterkeren, samt forsterkeren selv, er koblet direkte til strømnettet. De er alle koblet til et filter som skal forhindre slik spenningsøkning. Hvorfor var forsterkeren det eneste som ble ødelagt under den påståtte spenningsøkningen da? At forsterkeren skulle motta en slik spenningsøkning fra de elementene som var koblet til den var i ifølge en av de andre hi-fi leverandørene jeg har snakket med i dag (sitat), "særdeles usannsynlig." I tillegg er samtlige komponenter i dag koblet til min gamle forsterker, uten at det den tar fyr.

Ifølge min strømleverandør, Istad, var det INGEN spenningsøkninger på nettet denne kvelden da dette skjedde. Dette kan jeg framskaffe en skriftlig bekreftelse på.

Når verkstedet på toppen av det hele bruke over en mnd på å se på forsterkeren min, og da først etter at jeg ringer for å purre, så synes jeg det er rett og slett utidig at leverandøren på toppen av det hele prøver å fravike seg garantiansvaret.

Jeg krever derfor at forsterkeren repareres og leveres til meg for leverandørens regning, da dette er en klar garantisak.

Jeg vil til slutt gjøre oppmerksom på at denne kritikken ikke er rettet mot Hi-Fi centeret i Ålesund, men mot leverandøren og verkstedet.

Hilsen Hogne Bø Pettersen

Kopier:
Forbrukerrådet Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag
Min blogg -> http://elfworld.org/vis_dag.php?id=541

Oppdatert, ny epost sendt direkte til verkstedet More -->

Snopes Tells it Like it is

2007-08-30 12:22:37 - 1 comments    |     Archives

Snopes

Hogne Bø Pettersen's Facebook Profile

Playlist